För Dig!

Att utvecklas och utforska sig själv med hjälp av symbolarbete är en spännande resa in i det omedvetna och en stor källa till kunskap som finns där. Genom att arbeta med visualiseringar, måleri och drömmar får du tillgång till ett nytt språk, ett språk som vi tillsammans översätter till vardagens händelser.

2013-09-15 11.30.47Symbolarbetet innebär att vi plockar fram svar som ligger utanför det logiska tänkandet. Det representeras i symboler (t ex inre eller yttre bilder) som vi använder  på olika frågeställningar. Coachande frågor ett kompletterande verktyg och kombinationen ger ett effektivt  sätt att komma fram till en ökad kunskap och större välbefinnande.

Jag erbjuder individuell coaching  eller tillfällen att i grupp utforska symboler utifrån vissa teman, t ex glädje, energi, drömmar.

”Att upptäcka symbolarbete var väldigt spännande, otroligt att man kan komma så djupt så fort och med så enkla hjälpmedel. Elena förklarade på ett mycket enkelt och tydligt sätt vad vi skulle göra och vad som hände.”

”Elena skapar snabbt ett öppet klimat i en grupp vilket leder till att alla delar med sig från sitt inre. Hon är respektfull och ödmjuk i sitt bemötande.”

”Man känner att Elena vet vad hon gör, hon är klok, kunnig och skapar en trygghet och glädje i gruppen. En härlig balans mellan olika övningar, diskussioner och ger alla det utrymme de vill ha.”

Kommentera