Elena Wallén Björkenäng

Symbols for Success stöttar utveckling av människor – individuellt, i grupp eller på organisationsnivå.

Alla uppdrag genomförs utifrån en grundsyn att förändring och utveckling är möjlig och att alla har en enorm kraft och källa till kunskap inom sig. Genom att använda en kombination av symbolpedagogik, faciliteringskunskap och coachning kan vi uppnå resultat på ett annorlunda, djupare och mer kreativt sätt.

Bakgrund/Tidigare uppdrag/Samarbeten

 • Facilitator, coach, utbildare inom ledarskap, förändringsledning, teamutveckling m.m.
 • The Appreciative Inquiry Certificate, Case Western Reserve
 • Högskolestudier inom Ledarskap, Kommunikation, Pedagogik, Kognition, Myter, Riter och Symboler, Jungiansk Psykologi, Kreativitet och Vetenskap
 • Förändringsledare och verksamhetsutvecklare i samband med digital transformation och utveckling och implementering av nya IT-lösningar
 • Practical creative pedagogic training, Dr. Sivasailam ”Thiagi” Thiagarajan
 • Certified Creatively Fit Coach – för Whitney Freya (www.creativelyfit.com)
 • Certified Professional Facilitator hos International Association of Facilitators. Mötesfacilitator – för kreativa och effektiva möten
 • Internkonsult på statlig myndighet med uppgift att som facilitator utveckla verksamheten och genomföra förändringsarbete.
 • Coach (telefoncoachning inom bl a ledarskap, coachande förhållningssätt, kommunikation)
 • Coachutbildare/handledare  (Utbildning, handledning och diplomering av life coacher samt kurser i coachande förhållningssätt, målstryning m m)
 • Resurs vid Hälsocenter (ledarskapsutveckling, personlig coachning och förändringsarbete m m)
 • Symbolpedagog (läs mer på Symbolon)
 • NLP Master (NLP network)
 • Certifierad terapeutisk coach (i-Coach) – individuell eller team utveckling
 • Jobbcoach
 • Ansvarig för företagsinternt forum av coacher (matchning, coachutbildning, coachning ledare/team m m)
 • Kompetensutvecklingsprojekt för bl a projektledare
 • Mental Träning (PUMT)
 • 12 års erfarenhet från global industri, huvudsakligen ekonom med inriktning på projektstyrning, förbättrings/systemprojekt
 • Fil. kand Företagsekonomi (ekonomistyrning och sociologi)

 

Kommentera