Symbolvärldens magi

2013-09-01 19.35.49Symboler finns överallt, både inom oss och utanför oss. Genom att utforska symbolvärlden får du tillgång till dina egna, kanske omedvetna, källor till klokhet, energi och inspiration. Symboler kan ge oss svar, nya idéer, infallsvinklar och de kan även fungera som förstärkare, påminnelser och drivkraft.

Med hjälp av guidade visualiseringar, måleri, sagor, drömmar m m plockar vi fram svar som ligger utanför det logiska tänkandet. Det representeras av symboler som vi använder för finna svar som saknas. Du  får tillgång till ett nytt språk, ett språk som vi tillsammans översätter till vardagens händelser.

Min affärsidé är att med min verktygslåda är inspirerad av symbolvärlden och coachning, facilitering och utbildning bidra till  utveckling av individers, teams och organisationers fulla potential. Utveckling kan ske på det personliga planet, i yrkesrollen eller i ett större sammanhang. Drivkraft för förändring finns inom varje individ, grupp eller organisation.

 

Kommentera