För Er!

Facilitering – Genom att arbeta med en facilitator ges förutsättningar för att skapa effektiva möten där alla är delaktiga och tar ansvar för resultatet.  Som facilitator designar jag upplägg, skapar engagemang genom effektiva och kreativa övningar och håller gruppen fokuserad på det uppsatta målet. Facilitering startar med att tillsammans med kunden planera och förbereda och avslutas med uppföljning. Deltagarna kan fullt ut koncentrera sig på att bidra med sin kunskap i sakfrågan.

Ledarskapsutveckling – Att utveckla sitt företags ledarskap med hjälp av coachning börjar med att identifiera vilka bitar av ledarskapet som behöver stärkas och att sätta upp målsättningar för det arbetet.  Det kan vara att rusta sig inför nya, större utmaningar eller att utveckla trygghet i ett välfungerande ledarskap, att upptäcka och förvalta styrkor som ledare. Coachningen erbjuder ett tillfälle att reflektera på sig själv och därmed kunna agera mer proaktivt.

IMG_1639Team/Gruppcoachning – I en miljö med hård  press och snäva tidslinjer kan det ibland vara svårt för team och grupper att  interagera, kommunicera och leverera på det mest effektiva sättet. Sällan ges det utrymme för reflektion, utveckling av arbetsmetoder och diskussion kring roller och ansvar. Som coach skapar jag det här utrymmet utan att det blir  ytterligare en belastning för teamet.

 

Kommentera