För Er!

IMG_10372Mötesfacilitering – Genom att arbeta med en facilitator ges förutsättningar för att skapa effektiva möten.  Som facilitator designar jag tillsammans med kunden upplägg för mötet, skapar engagemang, erbjuder effektiva och kreativa övningar/verktyg och håller gruppen fokuserad på det uppsatta målet . Faciliteringen startar med planering och förberedelse, pågår under mötet och avslutas med uppföljning efteråt. Deltagarna kan fullt ut koncentrera sig på att bidra med sin kunskap i sakfrågan. Läs mer här.

Ledarskapsutveckling – Att utveckla sitt företags ledarskap med hjälp av coachning börjar med att identifiera vilka bitar av ledarskapet som behöver stärkas och att sätta upp målsättningar för det arbetet.  Det kan vara att rusta sig inför nya, större utmaningar eller att utveckla trygghet i ett välfungerande ledarskap, att upptäcka och förvalta styrkor som ledare. Coachningen erbjuder ett tillfälle att reflektera på sig själv och därmed kunna agera mer proaktivt. Läs mer här.

IMG_1639Team/Gruppcoachning – I en miljö med hård  press och snäva tidslinjer kan det ibland vara svårt för team och grupper att  interagera, kommunicera och leverera på det mest effektiva sättet. Sällan ges det utrymme för reflektion, utveckling av arbetsmetoder och diskussion kring roller och ansvar. Som coach skapar jag det här utrymmet utan att det blir  ytterligare en belastning för teamet. Läs mer här.

 

Kommentera