Länkar

Jag är med i målargruppen Pikasså (www.pikassaa.se)

Symbolföreningen (www.symbolforeningen.se)

Symbolföreningens öppna sida på Facebook – Ringar på vattnet

Symbolföreningens slutna grupp – endast för medlemmar – Insidan

Symbolon (www.symbolon.se) eller på Facebook

Creatively Fit (www.creativelyfit.com) eller på Facebook I am Creatively Fit

Kommentera