Symbolvärldens magi

Symboler finns överallt, både inom oss och utanför oss. Genom att utforska symbolvärlden får vi tillgång till våra egna, kanske omedvetna, källor till klokhet, energi och inspiration. Symboler kan ge oss svar, nya idéer, infallsvinklar och de kan även fungera som förstärkare, påminnelser och drivkraft.

Med hjälp av måleri, sagor, guidade visualiseringar, drömmar m m lockar vi fram svar som ligger bortom det logiska tänkandet. Dessa uttrycks i symboler som vi kan utforska för finna svar på våra frågor. De utgör ett nytt språk som vi översätter till vardagens händelser.

Min affärsidé är att med kreativitet och inspiration från symbolvärlden bidra till individers, gruppers och organisationers utveckling och förmåga att hantera förändringar.

Kommentera